?roda, 26 Pa?dziernika 2016

Logowanie do serwisu obs?ugi lokator?w

SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA LOKATOR

DABROWA G?RNICZA
UL. ADAMIECKIEGO 11
Centrala: 032 262 20 33
Sekretariat: 032 262 34 14
Fax: 032 262 43 31

Kontakt

ADRES

41-300 D±browa Górnicza, ul. Adamieckiego 11

TELEFONY

Centrala:

   Tel.     32 262 20 33

Dział Członkowski: wew. 318
Dział Organizacyjny i Spraw Pracowniczych: wew. 308
Dział Ekonomiczny: wew. 349
Dział Wkładów i Księgowo¶ci Inwestycyjnej: wew. 327
Dział Opłat za Lokale i Rozliczeń: wew. 319
Dział Inwestycji i Remontów: wew. 342

Sekretariat Zarzadu:

   Tel.     32 262 34 14

   Fax     32 262 43 31

GODZINY PRACY:

Poniedziałek: 7.00 - 17.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
¦roda: 7.00 - 15.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Pi±tek: 7.00 - 13.00
 

e-mail:

poczta@lokator.com.pl

Do Redakcji pisma "Spółdzielcze U SIEBIE":
usiebie@lokator.com.pl 

 

NIP:

629-00-12-226

 

KONTO:

PKO BP SA OC/Sosnowiec
23 10202498 00008802 00175091

 

WAŻNE TELEFONY:

Pogotowie Awaryjne 32 262-52-26 lub 502-510-156

O¶rodek Dyspozycyjny Prezydenta Miasta 32 262-44-10

Straż Miejska 32 264-91-28

Alba MPGK 32 262-50-13, 32 262-50-29

"AKCJA ZIMA" 32 262-50-13, 600-405-627 (24h)

 

 

 

Administracja Osiedla Mieszkaniowego Nr 1
ul. Jaworowa 2, tel. 32 262 19 94, 32 262 22 40

Administracja Osiedla Mieszkaniowego Nr 2
ul. Ko¶ciuszki 19, tel. 32 262 03 40, 32 262 03 52

Administracja Osiedla Mieszkaniowego Nr 3
ul. Reymonta14/4D, tel. 32 262 03 33

Administracja Osiedla Mieszkaniowego Nr 4
ul. 1 Maja 38A, tel. 32 262 46 77, 32 262 51 19

Administracja Osiedla Mieszkaniowego Nr 5
ul. Kasprzaka 46, tel. 32 264 25 72, 32 264 12 93

Administracja Osiedla Mieszkaniowego Nr 6
ul. Morcinka 12, tel. 32 264 24 40, 32 268 94 17

Administracja Osiedla Mieszkaniowego Nr 7
ul. Topolowa 32, tel. 32 261 20 35

Czytaj więcej >


Nie pamiętam hasła
Panel adm. Zamknij