Poniedzia?ek, 24 Pa?dziernika 2016

Logowanie do serwisu obs?ugi lokator?w

SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA LOKATOR

DABROWA G?RNICZA
UL. ADAMIECKIEGO 11
Centrala: 032 262 20 33
Sekretariat: 032 262 34 14
Fax: 032 262 43 31

Aktualności i informacje

 

KOMUNIKAT 

 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Lokator" informuje o zmianach w strukturze organizacyjnej.

Dokonane zmiany obowiązują od 01.10.2016 roku i polegają one na zmianie liczby Administracji Osiedli Mieszkaniowych z dotychczasowych 10 do 7.

Wiecej informacji znajduje się w zakładce Administracje Osiedli Mieszkaniowych.

Wykaz nowego podziału Administracji został też opublikowany w nr wrześniowym pisma "Spółdzielcze U SIEBIE".

KOMUNIKAT

Nowe zasady zamieszczania ogłoszeń w Giełdzie mieszkaniowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator” informuje o zmianach dotyczących zamieszczania ogłoszeń w piśmie „Spółdzielcze U SIEBIE” w rubryce GIEŁDA MIESZKANIOWA.

Zmiany obowiązują od stycznia 2016 roku.

Poniżej przedstawiamy nowe zasady:

1. Ogłoszenia dotyczące kupna, sprzedaży, zamiany lub wynajęcia lokali (mieszkań, lokali użytkowych, garaży) są bezpłatne, jeżeli dotyczą zasobów SM „Lokator”.

2. Ogłoszenia należy przekazywać:

• w wersji papierowej – na adres redakcji lub

• elektronicznej – na e-mail redakcji (usiebie@lokator.com.pl).

Ogłoszenia powinny zawierać: Imię i Nazwisko zlecającego ogłoszenie, ulicę i nr budynku, którego zlecenie dotyczy.

3. Wszystkie pozostałe ogłoszenia dotyczące nieruchomości (tj. poza wymienionymi w punkcie 1) można zamieszczać za odpłatnością, wg cennika, jak za reklamy modułowe. Warunkiem ich zamieszczenia jest odpowiednio wcześniejsze potwierdzenie dokonania zapłaty.

INFORMACJE O SPÓŁDZIELNI

Należymy do grona największych spółdzielni mieszkaniowych województwa śląskiego. Istniejemy od 1959 roku. Administrujemy 228 budynkami mieszkalnymi, w których jest 17014 mieszkań. Średni wiek tych budynków wynosi około 36 lat.

Sprawne administrowanie takim majątkiem wymaga działań dostosowujących strukturę Spółdzielni do wymogów gospodarki rynkowej. Mamy zmodernizowaną siedzibę Zarządu. Interesanci mogą załatwiać swoje sprawy szybko i bezproblemowo. W tym celu powstało także stanowisko informacyjno-recepcyjne. Dostosowaliśmy też godziny otwarcia Spółdzielni do potrzeb mieszkańców – w poniedziałki prowadzimy dyżury od godziny 7 do godziny 17, a w czwartki Spółdzielnia jest czynna od 7 do 16.

Administrowanie tak dużymi zasobami Spółdzielnia wykonuje poprzez 10 Administracji Osiedlowych, które utworzone zostały na osiedlach w różnych częściach Dąbrowy Górniczej. Wiele ze spraw mieszkańcy mogą załatwić „o krok od własnego miejsca zamieszkania” w siedzibie Administracji.

Sukcesywnie, od wielu lat realizujemy program termomodernizacji budynków w zasobach Spółdzielni. Udało nam się pozyskać na ten cel pożyczki i kredyty z premią termomodernizacyjną z Banku Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Naszym atutem są wykształceni pracownicy. Zgodnie z wymogami ustawy o gospodarce nieruchomościami Członkowie Zarządu Spółdzielni oraz Kierownicy - posiadają licencję zarządcy nieruchomości. Staramy się również wdrażać nowoczesne formy organizacji pracy, aby sprawniej i szybciej reagować na sygnały mieszkańców. Wypracowaliśmy wiele form skutecznego zarządzania.

Wyróżnia nas nowoczesność - jako pierwsi w regionie opomiarowaliśmy nasze zasoby. Montaż w mieszkaniach zaworów termostatycznych, podzielników ciepła i wodomierzy umożliwił mieszkańcom ponoszenie opłat za rzeczywiste zużycie mediów. Mamy sprywatyzowaną obsługę techniczną oraz służby porządkowe. Dbamy o poprawę warunków zamieszkiwania. Remontujemy i modernizujemy, korzystając z nowoczesnych i przyjaznych dla środowiska materiałów.

Nasze osiedla położone są w różnych rejonach miasta, mają ciekawą architekturę i dobrze rozwiniętą infrastrukturę. Mają dogodne połączenia komunikacyjne z okolicznymi miastami oraz dobry i łatwy dojazd do głównych szlaków komunikacyjnych. Nasi mieszkańcy mają łatwy dostęp zarówno do usług handlowych, jak również do usług rekreacyjnych oraz uprawiania sportu.

Nowoczesne zarządzanie, dbałość o estetykę osiedli i poprawę warunków zamieszkania - to nas wyróżnia.

 

WIELKOŚĆ ZASOBÓW W 2015 ROKU

Lp.

Wyszczególnienie Jednostka miary
Wielkość zasobów w 2015 roku
1.
Zasoby Spółdzielni ogółem z tego:
tys. m²
930,7
1.1
powierzchnia mieszkań:
tys. m² 879,2
1.2

powierzchnia lokali użytkowych

tys. m² 39,3
1.3 powierzchnia garaży
tys. m² 12,2
2.
Liczba budynków mieszkalnych
szt.
228
3.
Liczba mieszkań
szt.
17 014 
4.
Liczba izb
szt. 56 983
5.
Powierzchnia obsługiwana przez dźwigi
tys. m² 481,4
6.
Liczba dźwigów
szt.
322
7.
Liczba budynków wyposażonych w c.o.
szt.
207
8.
Liczba budynków wyposażonych w c.w.u. szt.
125
9.
Liczba budynków wyposażonych w gaz
szt.
219
10.
Średnia powierzchnia jednego mieszkania

51,7
 

Administracja Osiedla Mieszkaniowego Nr 1
ul. Jaworowa 2, tel. 32 262 19 94, 32 262 22 40

Administracja Osiedla Mieszkaniowego Nr 2
ul. Kościuszki 19, tel. 32 262 03 40, 32 262 03 52

Administracja Osiedla Mieszkaniowego Nr 3
ul. Reymonta14/4D, tel. 32 262 03 33

Administracja Osiedla Mieszkaniowego Nr 4
ul. 1 Maja 38A, tel. 32 262 46 77, 32 262 51 19

Administracja Osiedla Mieszkaniowego Nr 5
ul. Kasprzaka 46, tel. 32 264 25 72, 32 264 12 93

Administracja Osiedla Mieszkaniowego Nr 6
ul. Morcinka 12, tel. 32 264 24 40, 32 268 94 17

Administracja Osiedla Mieszkaniowego Nr 7
ul. Topolowa 32, tel. 32 261 20 35

Czytaj więcej >


Nie pamiętam hasła
Panel adm. Zamknij